Phan Mem Ke Toan Mien Phi

Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí

Phan Mem Ke Toan Mien Phi

Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí là phần mềm kế toán quản trị chỉnh sửa theo yêu cầu quản lý đặc thù của doanh nghiệp. Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí được phát triển và hoàn thiện liên tục từ năm 2001.

Các đặc điểm tiêu biểu: Chế độ kế toán, sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của BTC: Chết độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, quyết định 48/2006/QĐ-BTC (chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ); thông tư 244/2009/TT-BTC; báo cáo thuế TNDN, thuế GTGT theo thông tư 60/2007/TT-BTC… Hỗ trợ kết xuất báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN sang phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK2.5.2 của tổng cục thuế. Kế toán quản trị Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí cho phép quản lý các hợp đồng, đề án và công trình; theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo đơn vị, bộ phận; phân tích chi phí theo khoản mục, và yếu tố; theo dõi công nợ theo khách hàng, hoá đơn, thời hạn thanh toán; tính toán doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng, bộ phận/nhân viên bán hàng; quản lý đa ngoại tệ; tính giá thành sản phẩm và công trình;... Ngoài ra Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí còn cung cấp một loạt các báo cáo thống kê, các báo cáo nhanh đặc thù cho từng ngành nghề.

Quản lý số liệu đa tiền tệ Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí cho phép người sử dụng khai báo danh mục tiền tệ có sử dụng trong các giao dịch. Trong các màn hình nhập chứng từ, Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí cho phép người sử dụng chọn đồng tiền giao dịch, cho phép người dùng nhập tỷ giá hoặc tự động lấy tỷ giá từ danh mục tỷ giá đã được khai báo trước. Chương trình tự động tính toán về đồng tiền hạch toán. Thực hiện lưu trữ số liệu cả giá trị giao dịch ngoại tệ và giá trị quy đổi về đồng tiền hạch toán. Các báo cáo của chương trình đều hỗ trợ người sử dụng xem theo giá trị giao dịch ngoại tệ thực tế hoạc giá trị quy đổi về đồng tiền hạch toán.

Quản lý tiền vay Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí hỗ trợ người dùng quản lý nguồn tiền vay thông qua các khế ước vay tiền. Với Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, người sử dụng có thể quản lý chi tiết các khế ước vay, từng lần thanh toán cho khế ước vay, quản lý và tính lãi vay cũng như cung cấp các báo cáo tồng hợp, chi tiết về khế ước vay, thời hạn thanh toán.

Quản lý công nợ Trong Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, người sử dụng có thể quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải trả/phải thu. Chương trình hỗ trợ thanh toán và phân bồ số tiền thanh toán cho từng hóa đơn một. Với Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, người sử dụng có thể xem các báo cáo tổng hợp, chi tiết tình hình công nợ; xem các báo cáo liên quan đến công nợ chi tiết theo hóa đơn và hạn thanh toán.

Quản lý hàng tồn kho Trong Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, hàng tồn kho được quản lý một cách linh hoạt. Cho phép thiết lập cây vật tư nhiều cấp, khai báo danh mục vật tư không giới hạn. Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá hàng tồn kho: Trung bình tháng, bình quân di động, nhập trước xuất trước, thực tế đích danh. Ngoài ra, Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí còn quản lý hàng tồn kho theo lô, người sử dụng nhập hàng hóa vật tư vào kho theo từng lô và cho phép xuất ra theo từng lô; chương trình cho phép xem tồn kho của từng lô ngày trên các màn hình xuất vật tư.

Quản lý số liệu nhiều đơn vị cơ sở Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí cho phép người sử dụng quản lý dữ liệu của nhiều đơn vị, chi nhánh trực thuộc công ty. Chương trình hỗ trợ các tiện ích trong việc sao chép dữ liệu vào/ra giữa các nơi, sao chép theo từng phần hệ. Thực hiện tự động việc tổng hợp dữ liệu từ các chi nhánh và lên báo cáo tổng hợp toàn công ty.

Tự động xử lý số liệu Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí cung cấp cho người dùng nhiều chức năng tự động xử lý số liệu cuối kỳ: tự động tính giá hàng tồn kho và xử lý chênh lệch cuối kỳ; tự động tính toán và kết chuyển giá trị khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ; tự động phân bổ chi phí mua hàng cho các phiếu nhập hàng; tự động phân bổ, kết chuyển dữ liệu cuối kỳ …

Kỹ thuật Drill-Down Trong Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, các báo cáo quan trọng đề hỗ trợ tính năng Drill-down (quản trị ngược). Với tính năng này, người sử dụng có thể xem dữ liệu chi tiết khi đang xem báo cáo tổng hợp, từ báo cáo chi tiết, người sử dụng có thể xem lại chứng từ gốc. Cho phép sửa chữa chứng từ gốc (nếu có quyền) và tự động cập nhật lại báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp. Kết xuất dữ liệu ra Excel Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí cho phép người sử dụng kết xuất báo cáo từ chương trình ra Excel. Cho phép người sử dụng chọn bảng mã khi kết xuất ra Excel là VNI Windows hay Unicode. Cho phép người sử dụng chọn các trường dữ liệu sẽ được kết xuất ra Excel.

Bảo mật Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết cho từng người sử dụng đến từng chức năng và thao tác (xem/thêm/sửa/xóa) trong chương trình. Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình nhập mới, sửa, xoá các danh mục và chứng từ của từng người sử dụng. Lưu trữ nhật ký người sử dụng và theo dõi nhật ký chỉnh sửa từng chứng từ. Khả năng mở rộng Các phân hệ nghiệp vụ của Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí được tổ chức rất thuận tiện cho việc triển khai không chỉ giới hạn trong phòng kế toán mà có thể mở rộng ra cho phòng kinh doanh, phòng vật tư, bộ phận kho, xưởng và chúng có thể hoạt động riêng biệt hoặc liên kết số liệu thành một hệ thống nhất. Ðặc biệt, Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí cho phép quản lý độc lập số liệu của từng đơn vị cấp dưới và tổng hợp chúng thành một báo cáo chung cho toàn công ty.

Tính mềm dẻo Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho (giá trung bình tháng, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước)... Ngoài ra, Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí đã được thiết kế để có thể dễ dàng sửa đổi và mở rộng mỗi khi doanh nghiệp có sự thay đổi về quy mô, cách thức quản lý, mô hình kinh doanh hoặc cách thức hạch toán... Các tiện ích Ngoài các điểm tiêu biểu trên, Phan Mem Ke Toan Mien Phi & Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí còn cung cấp hàng loạt các tiện ích khác nhằm hỗ trợ người sử dụng trong quá trình sử dụng chương trình: Cho xem phiếu nhập khi đang vào phiếu xuất/hóa đơn để tra cứu giá. Cho phép thực hiện các báo cáo phân tích so sánh số liệu của nhiều khoảng thời gian khác nhau. Cho phép xem số liệu dưới các dạng biểu đồ khác nhau. Có thể thay đổi nhiều kiểu xem khác nhau, nhóm số liệu theo nhiều kiểu khác nhau khi đang xem báo cáo. Cho phép người sử dụng tự tạo các báo cáo nhanh với các cột số liệu mong muốn. Cho phép người sử dụng tự khai báo các chỉ tiêu của các báo cáo tài chính. Cho phép phân quyền tạo mới, sửa, xoá chứng từ đến từng người sử dụng. Cho phép gửi số liệu báo cáo qua đường e-mail trực tiếp ngay trong chương trình. Cho phép khai báo năm tài chính bắt đầu từ một ngày bất kỳ. Khi lấy số liệu cho phép in ra nhiều kiểu báo cáo khác nhau tuỳ theo nhu cầu của người dùng. Chương trình chạy được trên 02 ngôn ngữ thông dụng: Việt – Anh.

Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Khách hàng
Liên hệ
Tin tức

Tư vấn mua hàng

 

Tp.HCM
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi  Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi  Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi  Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi

 

Đà Nẵng
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi  Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi

 

Hà Nội
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi  Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi  Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi  Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi 
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi  Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi 
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi 

 

Tư vấn sử dụng 

Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi  Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi  Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi

 

Hotline

Tp. HCM:  0987 054 910
Hà Nội:     0936 348 626
Đà Nẵng: 0935 072 299

 

Số lượt truy cập
7142374
SIMBA ACCOUNTING
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Giá: 4,000,000 VNĐ

Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi
Simba Accounting
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Hướng dẫn cài đặt Fonts
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Download sách HDSD
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Video HDSD
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Video Simba Invoice
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Download tài liệu
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phiếu đặt mua
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phiếu đăng ký đào tạo
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Mẫu hợp đồng
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Hướng dẫn tải phần mềm
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Hướng dẫn cài đặt
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Gỡ bỏ phần mềm
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Cam kết
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Chính sách bảo mật
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Điều khoản sử dụng
Phần mềm hỗ trợ
Tin tức SIMBA
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Tải HTKK 3.3.1
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Tải thông tư 202/2014/TT-BTC, HD lập và trình bày BC Tài Chính hợp nhất
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Asiasoft khuyến mãi mừng 40 năm giải phóng Miền Nam
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Thông báo cập nhật thông tư 200
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Thông tư 200/2014/TT-BTC
Quảng cáo
Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi

Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi

Phần Mềm Kế Toán Miễn Phí, Phan Mem Ke Toan Mien Phi