• Tin tức

Tin tức

Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng

27/07/2016
Những hóa đơn có tổng trị giá thanh toán từ 20.000.000vnđ trở lên, bắt buộc phải thanh toán chuyển khoản thì người mua mới được khấu trừ thuế GTGT, hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Thông tư hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT

Thông tư hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT

19/07/2016
Ngày 29/06/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTCThông tư này hướng dẫn:– Về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế thuộc cơ quan thuế quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thuế giá...
Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư

Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư

11/07/2016
Ngày 17/06/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC, hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư số...
Điều kiện để được kinh doanh hàng miễn thuế

Điều kiện để được kinh doanh hàng miễn thuế

08/07/2016
  Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế như sau:
Hướng dẫn mới về thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

Hướng dẫn mới về thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

29/06/2016
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.
Cách kê khai điều chỉnh BCTC bị sai sót

Cách kê khai điều chỉnh BCTC bị sai sót

28/06/2016
Công văn số 18357/CT-HTr ngày 11/4/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC , trường hợp hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót Báo cáo tài chính (BCTC) thì doanh nghiệp...