Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn(Phần 3)
Phần mềm kế toán Simba cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
mery christmas

Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Khách hàng

Liên hệ

Tin tức

Tư vấn mua hàng

 

Tp.HCM
  
 
 
 
 

 

Đà Nẵng
 
 

 

Hà Nội
 
 
   
   
  

 

Tư vấn sử dụng 

 
 
 
 

 

Hotline

Tp. HCM:  0987 054 910
Hà Nội:     0936 348 626
Đà Nẵng: 0935 072 299

 

Số lượt truy cập
8102869
Kiến thức

Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn(Phần 3)

19/11/2010

Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn(Phần 3)

Kế toán đầu tư dài hạn: Đầu tư chứng khoán, Góp vốn liên doanh dài hạn


TK sử dụng:  221: đầu tư chứng khoán

      222: Góp vốn liên doanh


Bài tập: Có số liệu của một công ty như sau: (Đvị tính: 1000đ)

I. Các số dư đầu kỳ:


- TK 211: 3.500.000                         - TK 213: 250.000;

- TK 214: 1.250.000 (2141: 1.200.000, TK 2143: 50.000)

II. Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:


1.      Mua một thiết bị SX theo tổng giá thanh toán (cả thuế VAT 5%) là 420.000> chi phí mới chi ra để chạy thử, giao dịch là 4.000. Toàn bộ tiền mua và chi phí lq đã chi bằng tiền gửi NH, Thiết bị này được đầu tư bằng quỹ ĐTư PTriển

2.      Thu hồi vốn góp liên doanh bằng một thiết bị SX theo giá thoả thuận là 105.000 (thuế 5%), Được biết tổng số vốn góp lúc đầu là 120.000

3.      Nhượng bán một ôtô tải cho công ty X theo tổng giá thanh toán (cả thuế GTGT 5%) là 210.000. Được biết nguyên giá ôtô 285.000, giá trị hao mòn luỹ kế 85.000

4.      Thanh lý một thiết bị SX, nguyên giá 250.000, giá trị hao mòn luỹ kế 200.000, Phế liệu thu hồi bán thu bằng tiền mặt (Cả thuế GTGT 5%) là 16.800. chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt 1.000)

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh

Bài giải:

NV1: Mua TSCĐ

Giá chưa thuế 420.000/1.05= 400.000

Thuế:  20.000

ĐK

      1a. Ghi tăng TSCĐ, ghi giảm tiền gửi ngân hàng số tiền dung để mua TSCĐ

                  Nợ 211- TSCĐ:   400.000

                        Nợ 133 (1332) Thuế:    20.000

                                    Có 112(TGNH giảm):   420.000

            1b. Phản ánh chi phí chạy thử trả bằng TGNH

                        Nợ 211 (2113):   4.000

                                    Có 112:   4.000

1c. Thiết bị được đầu tư bằng quỹ Đtư phát triển: ghi giảm quỹ ĐTPT, tăng Nguồn vốn KD:

                        Nợ 414: Quỹ ĐTPT giảm

                                    Có 411: tăng NVKD

NV2. Thu hồi vốn góp bằng TSCĐ, Ghi tăng TSCĐ

            Nợ 211: Giá trị TSCĐ thu hồi:   100.000

            Nợ 133 (1332): Thuế GTGT được khấu trừ:  5.000

            Nợ 138: Khoản phải thu khác - Phần chênh lệch vốn góp ban đầu: 15.000

                        Có 222 - giảm vốn góp liên doanh với đối tác: 120.000

NV3. Nhượng bán TSCĐ

BT1. 3a, Phản ánh giá trị TSCĐ:

            Nợ 214: (Giá trị hao mòn muỹ kế): 85.000

            Nợ 811: Chi phí nhượng bán:   200.000

            Có: nguyên giá TSCĐ đem đi thanh lý  285.000

Bt2. 3b, Phản ánh giá thanh toán

Giá thanh toán chưa thuế = 210.000/ (1+0.05) = 200.000

            Nợ 131(Phải thu của công ty X):  210.000

                        Có 711:Thu nhập từ việc nhượng bán: 200.000

                        Có 3331: Thuế phải nộp: 10.000

NV4. Thanh lý TSCĐ, thu lại phế liệu và chi phí tiền mặt cho thanh lý

            4a. Phản ánh giá trị của TSCĐ đem đi thanh lý:

                        Nợ 214: Giảm giá trị hao mòn luỹ kế: 200.000

                        Nợ 811: Chi phí thanh lý: 50.000

                                    Có 211: Nguyên giá TSCĐ:  250.000

            4b. Thu tiền mặt từ phế liệu thu hồi:

                        Nợ 111:          16.800

                                    Có 711: ghi tăng TN khác từ phế liệu: 16.000

                                    Có 3331: Thuế phải nộp 800

            4c. Phản ánh chi phí thanh lý bằng tiền mặt:

                        Nợ 811: Chi phí thanh lý: 1.000

                                    Có 111:tiền mặt giảm: 1.000


Theo lý thuyết kế toán: Trần Quang Hải - Biên tập

 Chủ đề:_____________________________
Tin khác:_____________________________
Simba Accounting
Hướng dẫn cài đặt Fonts
Download sách HDSD
Video HDSD
Video Simba Invoice
Download tài liệu
Phiếu đặt mua
Phiếu đăng ký đào tạo
Mẫu hợp đồng
Hướng dẫn tải phần mềm
Hướng dẫn cài đặt
Gỡ bỏ phần mềm
Cam kết
Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng
Phần mềm hỗ trợ
Tin tức SIMBA
CẢNH BÁO VIRUS NGUY HIỂM
Khuyến mại mừng sinh nhật lần thứ 14 của AsiaSoft
Tuyển Dụng Nhân Sự 01/2016 (CN Đà Nẵng)
THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA CHỈ KINH DOANH – CHI NHÁNH TP. HCM
Tải HTKK 3.3.1
Quảng cáo
Phần mềm kế toán tốt nhất Việt Nam Phần mềm kế toán Asia Professional Download miễn phí phần mềm kế toán SIMBA Phan mem ke toan

Phần mềm erp

hoc ke toan