Thông tư số 23/2005 - ngày 30/03/2005
Phần mềm kế toán Simba cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
mery christmas

Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Khách hàng

Liên hệ

Tin tức

Tư vấn mua hàng

 

Tp.HCM
  
 
 
 
 

 

Đà Nẵng
 
 

 

Hà Nội
 
 
   
   
  

 

Tư vấn sử dụng 

 
 
 
 

 

Hotline

Tp. HCM:  0987 054 910
Hà Nội:     0936 348 626
Đà Nẵng: 0935 072 299

 

Số lượt truy cập
8109837
Tài liệu kế toán

Thông tư số 23/2005 - ngày 30/03/2005

12/10/2010

Thông tư số 23/2005 - ngày 30/03/2005                                    
BỘ TÀI CHÍNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 23/2005/TT-BTC ---------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005

THÔNG TƯ

Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán
ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC
ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Căn cứ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3);
- Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước.

I - HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC “BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ”

1. Đính chính vào Chuẩn  mực số 05 - Bất động sản đầu tư (Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ- BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): cụm từ “doanh thu” của đoạn 28 và cụm từ “khoản doanh thu từ việc bán” của đoạn 29 được thay bằng cụm từ “ giá bán”.
......
Download bản đầy đủ tại đây


Tin khác:_____________________________
Simba Accounting
Hướng dẫn cài đặt Fonts
Download sách HDSD
Video HDSD
Video Simba Invoice
Download tài liệu
Phiếu đặt mua
Phiếu đăng ký đào tạo
Mẫu hợp đồng
Hướng dẫn tải phần mềm
Hướng dẫn cài đặt
Gỡ bỏ phần mềm
Cam kết
Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng
Phần mềm hỗ trợ
Tin tức SIMBA
CẢNH BÁO VIRUS NGUY HIỂM
Khuyến mại mừng sinh nhật lần thứ 14 của AsiaSoft
Tuyển Dụng Nhân Sự 01/2016 (CN Đà Nẵng)
THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA CHỈ KINH DOANH – CHI NHÁNH TP. HCM
Tải HTKK 3.3.1
Quảng cáo
Phần mềm kế toán tốt nhất Việt Nam Phần mềm kế toán Asia Professional Download miễn phí phần mềm kế toán SIMBA Phan mem ke toan

Phần mềm erp

hoc ke toan