• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Hướng dẫn khai nộp thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế năm 2023

14:36:4209/01/2023

Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cần nắm rõ thời điểm và cách khai nộp thuế để tránh trường hợp vi phạm hành chính.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai nộp thuế 2023.

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp Lệ phí môn bài (LPMB) theo quy định tại Nghị định 139/2020/NĐ - CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ, thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nộp LPMB:

- Những trường hợp HKD sau được miễn LPMB: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; HKD không thường xuyên và không có địa diểm kinh doanh cố định; HKD Lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn LPMB trong năm đầu tiên hoạt động. -

Mức thu LPMB đối với HKD như sau:

+ Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.

+ Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.

+ Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

  • HKD (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp hồ sơ khai LPMB, cơ quan thuế (CQT) căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ Liệu quản Lý thuế để xác định tổng doanh thu năm 2022 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh làm căn cứ tính số tiền LPMB phải nộp của năm 2023 và thông báo cho người nộp thuế.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản doanh thu làm căn cứ xác định mức LPMB phải nộp của năm 2023 là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm 2023

  • Đối với HKD đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở Lại không xác định được doanh thu của năm liền trước thì doanh thu Làm cơ sở xác định mức thu LPMB căn cứ theo cơ sở SXKD cùng quy mô, địa bàn,ngành nghề.

HKD nộp LPMB theo Thông báo của CQT. Đối với hộ ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01/2023, thời hạn gửi Thông báo của CQT chậm nhất là ngày 20/01/2023; Đối với hộ đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/07/2023 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm) hoặc chậm nhất là 30/01/2024 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm), thời hạn gửi Thông báo của CQT chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89