• Tài liệu HDSD

Video hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Simba: Phân bổ chi phí mua hàng

17:06:3228/01/2016

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Simba: Phân bổ chi phí mua hàng

Phần mềm kế toán SIMBA – Là một phiên bản đóng gói của AsiaSoft
THUỘC: Công ty CP Phát Triển Phần Mềm Asia
- Website: www.simba.vn - www.asiasoft.com.vn
- Simba Hồ Chí Minh: 08. 3916. 8350
- Simba Hà Nội : 04. 3776. 1663
- Simba Đà Nẵng: 0511. 222. 9308

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89