• banner 30/4/2022
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

News

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN VIÊN TIÊU CHUẨN ASEAN

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN VIÊN TIÊU CHUẨN ASEAN

25/05/2022
Ngày 09/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1529/QĐ-BTC về Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN.
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý mới nhất

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý mới nhất

24/05/2022
Hàng tháng, quý, doanh nghiệp phải tính và và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  căn cứ vào kết quả kinh doanh theo kỳ vào ngân sách nhà nước. Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp này còn được gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp...
Tổng hợp các điểm mới về quản lý thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Tổng hợp các điểm mới về quản lý thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

20/05/2022
Thông tư 80/2021/TT-BTC đã hướng dẫn chi tiết những nội dung quan trọng của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Đồng thời, Thông tư 80/2021/TT-BTC cũng bổ sung những quy định mới về biểu mẫu hồ sơ khai thuế và quy định rõ...
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp

18/05/2022
Hàng tháng, doanh nghiệp phải tính và trả lương cho người lao động. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương thực tế là một công việc cực kỳ quan trọng và cũng rất nhạy cảm vì nó liên quan trực tiếp đến sự gắn kết...
Hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng theo từng trường hợp

Hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng theo từng trường hợp

10/05/2022
Việc phải thuê nhà, văn phòng đối với các doanh nghiệp hiện nay là điều hết sức dễ hiểu. Kế toán viên của các doanh nghiệp này sẽ cần nắm vững cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng theo từng trường hợp cũng như các thủ tục,...
4 ĐỀ MỤC PHÂN TÍCH BÁO CÁO HÀNG TỒN KHO CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

4 ĐỀ MỤC PHÂN TÍCH BÁO CÁO HÀNG TỒN KHO CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

06/05/2022
Báo cáo hàng tồn kho là một trong những loại báo cáo quan trọng nằm trong hệ thống Báo cáo quản trị nội bộ của doanh nghiệp. Báo cáo này giúp các doanh nghiệp quản lý tồn kho theo ngành hàng:xuất nhập tồn, mua hàng, điều chỉnh,…...
HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VÀ NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VÀ NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP

29/04/2022
Sau Lễ Công bố Hệ thống hóa đơn điện tử diễn ra ngày 21/4/2022, toàn bộ 57 tỉnh, thành phố còn lại sẽ chính thức triển khai hóa đơn điện tử. Tổng cục Thuế đặt ra lộ trình trước 1/7/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh...
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89