• Thư viện

Phần mềm hỗ trợ

Phần mềm hỗ trợ truy cập từ xa teamwiew

13:58:1426/02/2016

Teamviewer phần mềm hỗ trợ:

Phần mềm

Chức năng

Download

Teamviewer QS (free)

Phần mềm hỗ trợ remote desktop giữa các máy tính thông qua mạng internet. Phần mềm này chạy không cần cài đặt. Mỗi máy sẽ được cấp 1 id duy nhất và mật khẩu thay đổi theo từng thời điểm khi khởi động Teamviewer. Người khác muốn login vào phải được cấp id và mật khẩu này

Teamviewer full (trial)

Phần mềm hỗ trợ remote desktop và chuyển file giữa các máy tính thông qua mạng internet. Sau khi cài đặt, mỗi máy sẽ được cấp 1 id duy nhất và mật khẩu thay đổi theo từng thời điểm khi khởi động Teamviewer. Người khác muốn login vào phải được cấp id và mật khẩu này

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89