• sinh nhat 22 nam
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

News & Events

9 CÔNG VIỆC VỀ NHÂN SỰ, KẾ TOÁN CẦN THỰC HIỆN NGAY TRONG THÁNG 01/2023

22:40:0226/12/2022

Cuối năm dương lịch là thời điểm bộ phận kế toán rất bận rộn. Đặc biệt là năm 2022, khi ngày nghỉ tết nguyên đán Quý Mão đến sớm, ngay trong tháng 01/2023

Dưới đây là những công việc về nhân sự, kế toán mà doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 01/2023:

️Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2022

- Số tiền thuế tạm nộp quý IV: Doanh nghiệp cần đảm bảo tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

- Thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý IV: chậm nhất là thứ Hai ngày 30/01/2023.

Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

- Trường hợp kê khai thuế TNCN theo tháng: hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế TNCN tháng 12/2022 là ngày 20/01/2023.

- Trường hợp kê khai thuế TNCN theo quý: hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế TNCN quý IV/2022 là vào ngày 31/01/2023.

Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng

- Trường hợp khai theo tháng: chậm nhất là ngày 20/01/2023, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế GTGT cho tháng 12/2022.

- Trường hợp khai theo quý: chậm nhất là ngày 31/01/2023, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế GTGT cho quý IV/2022.

Khai và nộp lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước khai và nộp theo năm. Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023 chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

- Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định

- Phương thức đóng: chuyển cùng một lúc tiền trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tất cả người lao động vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

- Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Trích nộp kinh phí Công đoàn

- Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, chậm nhất là vào ngày 31/01/2023.

- Mức đóng: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm

- Lập theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

- Hình thức gửi: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.

Thông báo về tính hình biến động lao động (nếu có)

Doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính trước ngày 03/01/2023 (nếu có).

Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước

Doanh nghiệp phải báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2022 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/01/2023.

Như vậy, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đầy đủ những công việc về nhân sự và kế toán nêu trên trong tháng 01/2023 để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89