• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Các thông tư - Quyết định

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế TNDN

21/03/2016
Một số điểm mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

21/03/2016
Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Update bảng kê thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (04-1/GTGT)

Update bảng kê thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (04-1/GTGT)

21/03/2016
Ngày 31/12/2013 BTC ban hành thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia...
Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89