• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Các thông tư - Quyết định

Update bảng kê thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (04-1/GTGT)

10:20:5325/02/2016

Ngày 31/12/2013 BTC ban hành thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Một số thay đổi trong phần mềm Simba để tương thích với thông tư 219/2013/TT-BTC

  • Bổ sung danh mục thuế suất đầu ra
  • Bảng kê thuế đầu ra trực tiếp (mẫu 04-1/GTGT)

Quý khách hàng áp dụng hình thức kê thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp vui lòng liên hệ lại theo số sau đây để được cập nhật:

+ Simba HCM

08.3916 8350

+ Simba HN 

04. 3776 1663

+ Simba ĐN 

0511. 222 9308

Ghi chú: update này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp kê thuế theo phương pháp trực tiếp, các doanh nghiệp kê thuế theo phương pháp khấu trừ thì không cần phải cập nhật.

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89