• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Các thông tư - Quyết định

Tải thông tư 202/2014/TT-BTC, HD lập và trình bày BC Tài Chính hợp nhất

14:18:4324/02/2016

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Tiếp theo thông tư 200, BTC đã ban hành thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Tiếp theo thông tư 200, BTC đã ban hành thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con,công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế toán xử lý các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, giữa tập đoàn và công ty liên doanh, liên kết.

2. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con thuộc các ngành, các thành phần kinh tế khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

3. Doanh nghiệp được vận dụng các nguyên tắc hợp nhất của Thông tư này để lậpBáo cáo tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

  1. 4. Thông tư 202 đã thay đổi một số các thuật ngữ quan trọng. Ví dụ, thuật ngữ “Lợi ích của cổ đông thiểu số” đã được đổi thành “Lợi ích của cổ đông không kiểm soát” nhằm tiếp cận với thông lệ quốc tế. Các bạn có thể tải thông tư về trong file đính kèm

    Gởi bạn đọc file word và file pdf đính kèm.

http://www.slideshare.net/phanmemsimba/bao-caotaichinhhopnhat?related=1

http://www.slideshare.net/phanmemsimba/bao-caotaichinhhopnhat-47718941

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89