• sinh nhat 22 nam
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Các thông tư - Quyết định

HTKK 3.3.6

09:01:4912/03/2016

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.6

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.6
Ngày 11/03/2016
       Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.4 đáp ứng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
 
Nguồn: Tổng Cục Thuế
Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89