• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Các thông tư - Quyết định

Tải thông tư 202/2014/TT-BTC, HD lập và trình bày BC Tài Chính hợp nhất

Tải thông tư 202/2014/TT-BTC, HD lập và trình bày BC Tài Chính hợp nhất

21/03/2016
Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất Tiếp theo thông tư 200, BTC đã ban hành thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC (QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ)

THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC (QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ)

21/03/2016
Ngày 31/03/2014 Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch...
Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC

21/03/2016
Ngày 22/12/ 2014, BTC ban hành Thông  tư  số 200/2014/TT – BTC về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày...
Hướng dẫn kê khai thuế theo thông tư 156/2013/TT-BTC

Hướng dẫn kê khai thuế theo thông tư 156/2013/TT-BTC

21/03/2016
Thông tư 156/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/01/2013 của chính phủ.
Tải HTKK 3.3.1

Tải HTKK 3.3.1

21/03/2016
Tải HTKK 3.3.1 Ngày 27/3/2015 tổng cục Thuế đã nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản
Tập hợp các mẫu sổ sách kế toán thông dụng

Tập hợp các mẫu sổ sách kế toán thông dụng

21/03/2016
Các mẫu sổ sách kế toán cơ bản và thông dụng cho các doanh nghiệp.
HTKK 3.3.0

HTKK 3.3.0

21/03/2016
Ngày 5/1/2015 tổng cục Thuế phát hành nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0
Asiasoft thông báo cập nhật thông tư 138

Asiasoft thông báo cập nhật thông tư 138

21/03/2016
Thông tư 138 được ban hành ngày 04/10/2011 hướng dẫn sửa đổi và bổ sung chế độ kế toán liên quan tới doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông tư này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2012. 
Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89