• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Các thông tư - Quyết định

Tải HTKK 3.3.1

14:17:5224/02/2016

Tải HTKK 3.3.1

Ngày 27/3/2015 tổng cục Thuế đã nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản

Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK:

 a. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1.
 
b. Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc.
 

 c. Một số nội dung nâng cấp khác Chi tiết xem tại đây


Tải HTKK 3.3.1

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89