• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Các thông tư - Quyết định

HTKK 3.3.0

14:23:0724/02/2016

Ngày 5/1/2015 tổng cục Thuế phát hành nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0

Một số nội dung nâng cấp trong HTKK & iHTKK mới này:

- Nâng cấp và bổ sung mới các chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC

- Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

- Một số nâng cấp khác. Chi tiết xem tại:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Một số điểm cần lưu ý khi chuyển bảng kê mua vào/bán ra từ phần mềm Simba sang HTKK 3.3.0:

Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra trong HTKK 3.3.0 đã bỏ 4 cột (ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, thuế suất, mặt hàng) Tuy nhiên mẫu excel dùng để import vào HTKK 3.3.0 vẫn là mẫu excel cũ (mẫu dùng trong HTKK 3.2.5) tức là mẫu excel vẫn còn 4 trường ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, thuế suất, mặt hàng (khi import vào phần mềm HTKK tự động nhận dạng)

Do đó anh/chị vẫn sử dụng phần mềm bình thường mà không cần phải cập nhật gì

===========================

Tải ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89