• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Các thông tư - Quyết định

Hướng dẫn kê khai thuế theo thông tư 156/2013/TT-BTC

12:43:3424/02/2016

Thông tư 156/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/01/2013 của chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ tài chính.

Hồ sơ khai thuế tại thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014.

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện kê khai thuế GTGT theo thông tư 156

  1. Theo khoản 2 điều 11, thì các doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kế từ 20 tỷ đồng trở xuống được phép đăng ký kê khai thuế theo quý. Vì thế phát sinh kỳ khai thuế theo quý. Hiện tại, các bảng kê đầu vào và đầu ra của phần mềm Simba cho phép xem và kết xuất excel từ tháng đến tháng à để thực hiện theo quý thì chọn 3 tháng. Các thao tác Import vào phần mềm HTKK hoặc các ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế khác không thay đổi. Xem thêm tại: http://www.ts24.com.vn/web/taive/HDTT/GTGT-Quy/GTGT-Quy-TT.swf
  2. Đối với tờ khai 01-GTGT, bổ sung thêm mẫu bảng kê mới là 01-03/GTGT: Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế xuất GTGT 0%. Anh/chị lập trực tiếp trong phần mềm HTKK hoặc các ứng dụng hỗ trợ kê khai khác
  3. Các thay đổi về tiêu đề biểu mẫu, anh/chị hoàn tất kê khai cho năm 2013 vui lòng liên hệ để Simba cập nhật hoặc tải file kèm theo sau >>.
Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89