• banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT

News & Events

Cập nhật 4 văn bản Thuế mới ban hành năm 2021

16:07:2515/07/2021

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành một số Thông tư, Nghị định mới về thuế nhằm hỗ trợ hoạt động cho các doanh nghiệp.

 

Dưới đây là tổng hợp nội dung và hiệu lực thi hành của 4 văn bản thuế mới nhất năm 2021 mà các doanh nghiệp cần lưu ý:

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

Nghị định 44/2021/NĐ-CP: hướng dẫn thực hiện chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN với khoản chi của DN cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

- Ngày ban hành: 31/03/2021

- Hiệu lực thi hành: kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021.

 Thông tư 03/2021/TT-BTC: hướng dẫn miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ

- Ngày ban hành: 11/01/2021

- Hiệu lực thi hành: 01/03/2021

 Nghị định 57/2021/NĐ-CP: bổ sung về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

- Ngày ban hành: 04/06/2021

- Hiệu lực thi hành: 04/06/2021

  1. Gia hạn thời hạn nộp thuế

Nghị định 52/2021/NĐ-CP: gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021.

- Ngày ban hành: 19/04/2021

- Hiệu lực thi hành: 19/04/2021

  1. Đăng ký doanh nghiệp

 Nghị định 47/2021/NĐ-CP: Chi tiết một số điều của Luật DN và công bố thông tin của DN nhà nước.

- Ngày ban hành: 01/04/2021

- Hiệu lực thi hành: 01/04/2021

 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký DN, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký DN, đăng ký hộ kinh doanh.

- Ngày ban hành: 04/01/2021

- Hiệu lực thi hành: 04/01/2021

 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT: ban hành biểu mẫu đăng ký DN, đăng ký hộ kinh doanh và một số vấn đề liên quan.

- Ngày ban hành: 16/03/2021

- Hiệu lực thi hành: 01/05/2021

  1. Thuế GTGT, TNCN

Thông tư 40/2021/TT-BTC: hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

- Ngày ban hành: 01/06/2021

- Hiệu lực thi hành: 01/08/2021

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89