• banner t5
 • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
 • Phần Mềm Kế Toán Simba
 • Tin tức

News & Events

Công việc kế toán và nhân sự cần thực hiện trong tháng 6/2024

15:22:5631/05/2024

Tháng 6/2024 đang đến gần, và nếu bạn đang quản lý một doanh nghiệp thì sẽ có rất nhiều công việc kế toán và nhân sự cần được chuẩn bị. Từ việc thông báo biến động lao động, báo cáo tình hình thay đổi lao động, đến việc trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, và nộp kinh phí công đoàn. Tất cả đều cần được thực hiện đúng hạn.

Trong bài viết này sẽ cung cấp cho bạn danh sách chi tiết các công việc kế toán và nhân sự mà doanh nghiệp của bạn cần hoàn thành trong tháng 6/2024. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những công việc quan trọng này để đảm bảo doanh nghiệp của bạn hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả.

 1. Công việc nhân sự cần thực hiện trong tháng 6/2024 

1.1. Thông báo biến động lao động tháng 5/2024 (nếu có) 

Nếu trong tháng 05/2024, số lượng người lao động tại doanh nghiệp có sự thay đổi (tăng hoặc giảm), doanh nghiệp cần thông báo về tình hình biến động lao động tới Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Chi tiết như sau:

 • Hồ sơ: Thông báo về tình hình biến động số lượng lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).
 • Thời hạn nộp hồ sơ: Nộp trước ngày 03/6/2024 (thứ Hai).

Lưu ý: Trường hợp trong tháng 6/2024, nếu doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay cho Trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

1.2. Báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ 06 tháng 

Định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp cần phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể như sau:

 • Thời hạn báo cáo: Trước ngày 05/6/2024 (thứ Tư).
 • Báo cáo theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
 • Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện về tình hình thay đổi lao động.

Lưu ý: Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp cần phải báo cáo tình hình thay đổi lao động cho Ban quản lý của khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

(Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

1.3. Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động định kỳ 06 tháng đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

Định kỳ 06 tháng, nếu doanh nghiệp cho thuê lại lao động thì cần phải báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban quản lý của khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cụ thể như sau:

 • Báo cáo theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
 • Báo cáo định kỳ 06 tháng và gửi trước ngày 20/6/2024 (thứ Năm).

(Căn cứ khoản 2 Điều 31 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

1.4. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho tháng 6/2024

Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) phải trích đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động trong tháng 6/2024 như sau:

 • Tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc phải được trích nộp trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.
 • Mức trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc: xem chi tiết TẠI ĐÂY.
 • Thời hạn trích nộp tiền đóng bảo hiểm chậm nhất là ngày 30/6/2024.

(Căn cứ khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017).

1.5. Nộp kinh phí công đoàn cho tháng 6/2024 

Doanh nghiệp tiến hành việc trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 6/2024 như sau:

 • Mức trích nộp: Bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.
 • Thời hạn nộp: Cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, hạn chót đóng cụ thể là vào ngày 30/6/2024.

(Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

 • Các công việc kế toán mà doanh nghiệp phải làm trong tháng 6/2024 

Trong tháng 6/2024 doanh nghiệp cần phải làm các công việc kế toán sau đây:

2.1. Khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho tháng 5/2024 

Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng thì doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế giá trị gia tăng cho tháng 5/2024 như sau:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng:

Tùy thuộc vào doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính thuế mà, tờ khai thuế giá trị gia tăng sẽ áp dụng theo các mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/2021/TT-BTC.

- Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế giá trị gia tăng:

Doanh nghiệp cần phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế giá trị gia tăng chậm nhất là vào ngày 20/6/2024 (Thứ Năm).

(Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quý thì chưa phải tiến hành công việc này trong tháng 5/2024.

2.2. Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho tháng 5/2024 

Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, nếu trong tháng 05/2024 có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương cho người lao động thì phải khai và nộp thuế như sau:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là vào ngày 20/6/2024 (thứ Năm).

(Căn cứ khoản 3 Điều 7 và Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP) và điểm a khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

Để đảm bảo doanh nghiệp của bạn hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ pháp luật, việc nắm rõ và thực hiện đúng các công việc kế toán và nhân sự là vô cùng quan trọng.

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89