• dich vụ

Dịch vụ

Dịch vụ bảo trì phần mềm

16:59:1017/06/2016

Các phiên bản phần mềm Simba không giới hạn thời gian sử dụng sau khi được cấp bản quyền.

Sau thời gian bảo hành nếu quý khách hàng có nhu cầu mua dịch vụ bảo trì theo năm thì phí dịch vụ bảo trì được tính như sau:

 

Gói

                    Phí bảo trì/năm

                Ghi chú

 Simba Invoice

30% trên tổng giá trị hợp đồng cung cấp nhưng không thấp hơn 1.000.000/năm

Hợp đồng bảo trì có hiệu lực 1 năm tính từ thời điểm ký kết

 

 Simba Stock

 Simba Accounting 4A

 Simba Accounting 4B

30% trên tổng giá trị hợp đồng cung cấp nhưng không thấp hơn 1.500.000/năm

 

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89