• Sinh Nhat 21 nam
  • khuyen mai 21 nam
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

News & Events

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ TỰ IN KHẤU TRỪ THUẾ TNCN TỪ 1/7/2022

15:06:3313/07/2022

Cuối tháng 6 vừa qua, Cục Thuế TP.HCM đã có Công văn 7563/CTTPHCM-TTHT năm 2022 hướng dẫn về chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các tổ chức chi trả thu nhập.

Theo đó, có một vài nội dung liên quan đến chứng từ khấu trừ thuế TNCN được Cục thuế hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết.


Xử lý chuyển tiếp Áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ Thuế TNCN

Từ ngày 01/7/2022, các tổ chức khấu trừ thuế TNCN bắt buộc phải chuyển đổi áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  • Thủ tục đăng ký, sử dụng theo thủ tục đăng ký chứng từ khấu trừ tự in theo Thông tư 37/2010/TT-BTC.
  • Tổ chức khấu trừ thuế TNCN khi sử dụng chứng từ theo quy định tại Nghị định 123 theo hình thức điện tử sẽ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử; đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại Khoản 1, Điều 32.

Lưu ý: Từ ngày 01/7/2022, cơ quan thuế huỷ bỏ hiệu lực việc chấp thuận sử dụng chứng từ khấu trừ tự in đã trả lời chấp nhận cho các Tổ chức chi trả thu nhập.

Các tổ chức chi trả thu nhập chỉ được sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in đến hết ngày 30/6/2022.

Đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế cấp còn tồn:

- Các Tổ chức chi trả thu nhập thực hiện gạch chéo lưu giữ tại quyền;

- Điền vào phần sử dụng tại cột xoá bỏ trong Bảng kê thanh toán biên lai (mẫu: CTT25/AC).

Các Tổ chức chi trả thu nhập tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử mà không bắt buộc phải thông qua đơn vị cung cấp giải pháp, cần đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1, Điều 32, Nghị định 123.

Đăng ký sử dụng Chứng từ khấu trừ Thuế TNCN theo Nghị định 123

Tổ chức chi trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý qua Cổng thông tin https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Hồ sơ bao gồm: Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ.

Sử dụng mẫu thông báo phát hành biên lai 02/PH-BLG, Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123 để phát hành cho chứng từ khấu trừ thuế điện tử.

Trường hợp Cổng thông tin thuedientu (ứng dụng HTKK) chưa cập nhật mẫu 02/PH-BLG: các tổ chức chi trả thu nhập gửi hồ sơ đến cổng hcmtax.

Lưu ý: Các tổ chức chi trả thu nhập là văn phòng đại diện chưa có chữ ký số có thể đăng ký chữ ký số được cấp một lần có hiệu lực sử dụng trong vòng 05 ngày.

Định dạng Chứng từ điện tử như thế nào?

Tổ chức khấu trừ thuế TNCN khi sử dụng chứng từ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 30, Nghị định 123 theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại Khoản 1, Điều 32, Nghị định số 123 quy định về hóa đơn, chứng từ.

Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ nhằm đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89