• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

News & Events

PHÂN BIỆT HÀNG HÓA CHỊU THUẾ SUẤT 0% VÀ HÀNG HÓA KHÔNG CHỊU THUẾ

13:38:0529/05/2023

Hàng hóa chịu thuế suất 0% và hàng hóa không chịu thuế GTGT có điểm chung là không phải mất tiền thuế.

Tuy nhiên, hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% có sự khác biệt nhất định về: Đối tượng áp dụng, việc kê khai thuế, khấu trừ và hoàn thuế.

Đối tượng:

Hàng hóa không chịu thuế: Theo Điều 4, Thông tư 219/2013/TT-BTC đối tượng không chịu thuế GTGT gồm:

- Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác..

- Những loại vật tư, hàng hoá dùng cho các lĩnh vực như: Khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển; hỗ trợ tư liệu sản xuất trong nước không sản xuất được; dịch vụ liên quan thiết thực, trực tiếp đến cuộc sống người dân và không mang tính kinh doanh.

Hàng hóa chịu thuế suất 0%:

Theo Điều 9, Thông tư 219/2013/TT-BTC thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau:

- Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài..

- Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;

- Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

Kê khai thuế GTGT

  • Hàng hóa không chịu thuế: Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không phải thực hiện kê khai thuế GTGT vì không thuộc đối tượng chịu thuế.
  • Hàng hóa chịu thuế suất 0%: Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác phải kê khai thuế GTGT vì vẫn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Có phải chịu thuế không?

  • Hàng hóa không chịu thuế: Không phải đối tượng chịu thuế
  • Hàng hóa chịu thuế suất 0%: Vẫn thuộc đối tượng chịu thuế

Khấu trừ và hoàn thuế

  • Hàng hóa không chịu thuế: Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.
  • Hàng hóa chịu thuế suất 0%: Được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89