• Sinh Nhat 21 nam
  • khuyen mai 21 nam
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

News & Events

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIẢM THUẾ GTGT XUỐNG 8%

11:51:1811/07/2022

Năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022.

Liên quan đến Chính sách giảm thuế GTGT xuống 8%, có nhiều văn bản liên quan mà các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần nắm được để áp dụng và thi hành.

Cụ thể:

✔️ Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

✔️ Thông báo 27/TB-TCT về nâng cấp phần mềm về lập hóa đơn đáp ứng quy định giảm mức thuế suất giá trị gia tăng;

✔️ Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

✔️ Công điện 01/CĐ-TCT về triển khai Nghị định hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

✔️ Công văn 370/TCHQ-TXNK thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP;

✔️ Công điện 02/CĐ-TCT về đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP;

✔️ Công văn 521/TCHQ-TXNK thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP;

✔️ Công văn 642/TCHQ-TXNK thực hiện kê khai thuế suất thuế giá trị gia tăng, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

✔️ Công văn 2688/BTC-TCT hướng dẫn thuế GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

✔️ Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ;

✔️ Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89