• Sinh Nhat 21 nam
 • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
 • banner t5
 • Phần Mềm Kế Toán Simba
 • Tin tức

News & Events

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIÊPK 2022

13:43:4312/08/2022

Hiện nay, quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế.

Do đó, nhằm giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc tra cứu và áp dụng đúng theo pháp luật, E-invoice tổng hợp các văn bản thuế TNDN đang có hiệu lực theo danh sách dưới đây:

Các văn bản luật do Quốc hội ban hành

 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13

Các Nghị định do Chính Phủ ban hành

 • Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
 • Nghị định số 122/2011/NĐ-CP
 • Nghị định số 92/2013/NĐ-CP
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP
 • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
 • Nghị định số 41/2020/NĐ-CP
 • Nghị định số 68/2020/NĐ-CP
 • Nghị định số 114/2020/ND-CP
 • Nghị định số 132/2020/NĐ-CP
 • Nghị định số 57/2021/NĐ-CP
 • Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

Các Thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

 • Thông tư số 45/2013/TT-BTC
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC
 • Thông tư số 119/2014/TT-BTC
 • Thông tư số 151/2014/TT-BTC
 • Thông tư số 96/2015/TT-BTC
 • Thông tư số 147/2016/TT-BTC
 • Thông tư số 28/2017/TT-BTC

Các doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện theo đúng quy định

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89