• banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

15 Trang web tra cứu phổ thông dành cho dân Kế toán

13:46:3018/05/2021

Kế Toán Simba xin được chia sẻ với các bạn các trang web tra cứu phổ thông rất hữu ích dành cho dân Kế toán hiện nay, một số website mà các bạn kế toán sẽ phải tiếp xúc khi làm việc với Cơ quan thuế, Cơ quan Bảo hiểm ….. và các trang này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tìm kiếm, cập nhật thông tin.

1/ Trang chủ của tổng cục thuế: 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

Trang này chứa rất nhiều những thông tin về thông tư nghị định, các quy định về thuế mới nhất mà tổng cục thuế ban hành.

2/ Tra cứu thông tin người nộp thuế : 

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Trang này dùng để tra cứu thông tin người nộp thuế, phục vụ cho việc tra cứu mã số thuế cá nhân.

3/ Tra cứu thông tin về hóa đơn

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

Trang này dùng để tra cứu về thông tin hóa đơn VAT, xem tính hợp lệ của hóa đơn như thế nào

4/ Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng

https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Trang này dùng để nộp tờ khai thuế qua mạng Internet. Ngoài ra còn có các trang điện tử khác liên quan

5/ Đăng ký giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội

http://bhxh.vnpost.vn/Security/SignIn

6/ Nộp thuế điện tử

https://thuedientu.gdt.gov.vn/

7/ Nộp hồ sơ kê khai thuế của hộ,cá nhân kinh doanh

http://canhan.gdt.gov.vn/

8/ Tra cứu bảo hiểm

www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu

9/ Tra cứu tờ khai hải quan

https://www.customs.gov.vn/default.aspx

10/ Tra cứu Biểu thuế - phân loại – HS (Hải quan)

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

11/ Tra cứu nợ thuế (Hải quan)

https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

12/ Tra cứu thông tin của hộ , cá nhân kinh doanh

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

13/ Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế:

 http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

14/ Quyết định cưỡng chế hóa đơn: 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89