• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

4 VẤN ĐỀ PHÁP LÝ NỔI BẬT MÀ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN LƯU Ý THÁNG 12/2022

23:02:3107/12/2022

Trong tháng cuối năm 2022 này, doanh nghiệp và người lao động cần biết những vấn đề pháp lý nổi bật sau đây để tránh gặp rủi ro, đảm bảo được quyền cũng như lợi ích chính đáng của mình:

  • Giải quyết ngày phép năm còn dư của người lao động
  • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng từ ngày 01/12/2022
  • Hàng loạt Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt không còn áp dụng
  • Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp không sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hàng năm

Thông tin chi tiết xem tại bài viết dưới đây:

1./ Giải quyết ngày phép năm còn dư của người lao động

Người sử dụng lao động cho phép người lao động được tự bố trí ngày nghỉ phép năm:

Nếu người lao động không nghỉ hết phép năm thì sẽ bị mất ngày phép và không được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Người sử dụng lao động bố trí ngày phép năm cho người lao động:

- Nếu người sử dụng lao động bố trí ĐỦ số ngày nghỉ phép năm cho người lao động, thì người lao động nghỉ phép năm theo lịch đã được bố trí.

- Nếu người sử dụng lao động bố trí KHÔNG ĐỦ số ngày phép năm, thì những ngày nghỉ hàng năm mà người sử dụng lao động bố trí KHÔNG ĐỦ, sẽ phải trả cho người lao động ít nhất 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ hằng năm.

Người lao động chưa nghỉ hàng năm do thôi việc, bị mất việc làm:

Theo Khoản 3, Điều 113, Bộ luật Lao động 2019, trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

2./ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng từ ngày 01/12/2022

Từ ngày 01/12/2022, Thông tư 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, Thông tư 31/2022/TT-BTC gồm có 02 Phụ lục, bao gồm:

Phụ lục I - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Phụ lục II - 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

3./ Hàng loạt Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt không còn áp dụng

Sau ngày 31/12/2022, các nội dung sau đây không còn được áp dụng:

(i) Nghị định 156/2017/NĐ-CP

(ii) Nghị định 159/2017/NĐ-CP

(iii) Nghị định 157/2017/NĐ-CP

(iv) Nghị định 07/2020/NĐ-CP

(v) Nghị định 153/2017/NĐ-CP

(vi) Nghị định 154/2017/NĐ-CP

(vii) Nghị định 149/2017/NĐ-CP

(viii) Nghị định 111/2020/NĐ-CP

(ix) Nghị định 150/2017/NĐ-CP

(x) Nghị định 158/2017/NĐ-CP

(xi) Nghị định 57/2019/NĐ-CP

4./ Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp không sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hằng năm

Từ ngày 23/12/2022, Thông tư 67/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, quy định về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm. Đơn cử, trong thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập Quỹ theo quy định mà doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm thì:

Doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hàng năm, đồng thời phải nộp tiền lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.

Tiền lãi phát sinh từ số thuế TNDN phải nộp được xác định theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 67/2022/TT-BTC.

Trường hợp nhận điều chuyển Quỹ thì thời hạn 05 năm đối với khoản nhận điều chuyển Quỹ được xác định kể từ kỳ tính thuế TNDN nhận điều chuyển Quỹ. 

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89