• banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại không?

14:28:2726/05/2021

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt không? Có được nộp lại báo cáo tài chính làm sai của các năm trước? Có được kê khai bổ sung báo cáo tài chính làm sai?

Xin trích Công văn của Cục thuế TP Hà Nội để các bạn tham khảo nhé:

  1. Báo cáo tài chính làm sai được nộp lại không?

Việc lập lại BCTC làm sai là hoàn toàn hợp lý. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp phản ánh đúng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Theo thông tư 156/2013/TT-BTC tại điều 10, khoản 5 quy định về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế như quy định. Người nộp thuế phát hiện ra hồ sơ khai thuế đã nộp bị sai sót. Thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung phải được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào. Không phụ thuộc vào thời gian nộp thuế của lần tiếp theo. Nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra.

Nội dung nộp lại bao gồm:

- Bảng cân đối tài khoản

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung không được nộp lại. Mà phải nộp tờ khai điều chỉnh bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN: Đối với tờ khai này các bạn phải nộp tờ khai điều chỉnh làm tăng hay giảm lợi nhuận so với báo cáo cũ.

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN: Đối với tờ khai này không được nộp lại. Mà chỉ được nộp bổ sung nếu có sự điều chỉnh tiền lương và thuế TNCN.

Hình thức nộp lại Báo cáo tài chính

- Gửi công văn nộp lại báo cáo tài chính tại bộ phận 1 cửa

- Nộp báo cáo tài chính qua mạng

  1. Báo cáo tài chính làm sai có bị phạt không?

Có các trường hợp xảy ra như sau:

- Nếu nộp lại BCTC mà không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không bị phạt khi nộp lại báo cáo tài chính.

- Nếu nộp lại BCTC mà có số thuế TNDN đã nộp thừa thì số tiền thuế nộp thừa sẽ được bù trừ vào các lần nộp tiếp theo.

- Nếu nộp lại BCTC mà phát sinh thêm số thuế TNDN phải nộp thì DN phải nộp thêm và tự tính tiền nộp phạt chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89