• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Các công việc kế toán cần làm sau tết Nguyên Đán 2024

14:47:1631/01/2024

Trong tháng 02/2024 ngoài các hoạt động chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết Nguyên Đán 2024 dài ngày, thì kế toán và doanh nghiệp cũng cần chủ ý một số công việc cần làm trong tháng 02 này để tránh sai sót nhé!

Khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân cho tháng 01/2024

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, như sau:

– Nếu doanh nghiệp khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng, thì phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế TNCN cho tháng 01/2024, hạn nộp chậm nhất là ngày 20/02/2024;

– Nếu doanh nghiệp khai thuế TNCN theo quý, thì trong tháng 02/2024 doanh nghiệp chưa phải khai và nộp thuế TNCN.

Khai và nộp thuế Giá trị gia tăng cho tháng 01/2024

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

– Hạn khai và nộp thuế GTGT chậm nhất là ngày 20/02/2024, đối với doanh nghiệp khai theo tháng. Trường hợp doanh nghiệp khai theo quý thì chưa phải nộp.

Trích và nộp tiền bảo hiểm cho tháng 02/2024

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 như sau:

– Ngoài các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp, thì doanh nghiệp có trách nghiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động để đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động.

– Tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả lao động tại doanh nghiệp được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH; Doanh nghiệp đóng BHTN vài trích tiền lương của từng người lao động để đóng cùng lúc vào quỹ BHTN.

– Hạn đóng chậm nhất là ngày 29/02/2024.

Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 02/2024

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP như sau:

– Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn (KPCĐ) hàng tháng cùng thời điểm đóng BHXH (chậm nhất là ngày 29/02/2024).

– Mức đóng KPCĐ bằng 2% quỹ tiền lương đóng BHXH.

Thông báo tình hình biến động lao động trong tháng 01/2024 (nếu có)

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

– Doanh nghiệp tiến hành thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, hạn nộp chậm nhất là ngày 03/02/2024;

Lưu ý: Trong tháng 02/2024 này doanh nghiệp chưa phải khai và tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89