• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Chuyển đổi số dư khi thực hiện Thông tư 133/2016/TT-BTC

10:25:0926/10/2016

Thông tư 133/2016/TT-BTC bỏ một số tài khoản như:  142, 159, 244, 311, …, thêm một số tài khoản như: 128, 136, 151, 228, … và sửa đổi chi tiết một số tài khoản so với quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Vì vậy một số tài khoản bị bỏ đi sẽ được kết chuyển vào tài khoản khác.

 

Nguồn ảnh: Sưu tầm từ internet

Bởi vậy một số Tài khoản bị bỏ đi sẽ được kết chuyển vào Tài khoản khác, theo đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện chuyển đổi số dư các Tài khoản như sau:

Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133/2016/TT-BTC  thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC

 

Hiệu lực: Năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89