• “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Có tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ cổ tức hay không?

11:59:0801/06/2022

Thế nào là thu nhập từ cổ tức, có tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ cổ tức không hay thu nhập cổ tức có ảnh hưởng gì tới thu nhập cá nhân hay không?

Cùng Simba tìm hiểu ngay tại bài viết dưới đây.

Thu nhập từ cổ tức là gì?

Thu nhập từ cổ tức là khoản lợi nhuận sau thuế được chia cho những người là cổ đông và thu nhập này sẽ được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu. Cổ tức được coi là một phương thức để thực hiện phân phối, khi doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận thì một phần lợi nhuận sẽ được thực hiện tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh và một phần lợi nhuận sẽ được trả cổ tức.

Có tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ cổ tức không hay thu nhập cổ tức không?

Căn cứ tại khoản 6, Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định về khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì những thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn hay mua cổ phần liên doanh, liên kết kinh tế với những doanh nghiệp trong nước sau khi bên nhận góp vốn hoặc cổ phiếu, liên doanh… và gồm cả những bên góp vốn nhận phát hành cổ phiếu hay bên liên doanh sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó đối với thu nhập từ cổ tức thì việc góp vốn với doanh nghiệp trong nước, trong trường hợp người nhận góp vốn đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cổ tức này thì bên nhận cổ tức sẽ không thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thu nhập này.

 

Thuế thu nhập cá nhân có tác động thế nào đối với cổ tức của mỗi cổ đông

Doanh nghiệp có nhiều hình thức trả cổ tức, cụ thể như trả bằng tiền mặt, cổ phiếu hay có thể vừa trả bằng tiền mặt và cả cổ phiếu. Căn cứ theo quy định hiện hành thì cổ tức nhận được phải bằng cổ phiếu và quy định đổi ra tiền dựa trên giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm mà cổ đông đó chi trả.

Theo đó, những công ty cổ phần sẽ cần xem lại vấn đề về lợi ích của việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Và với giả định này thì việc cổ đông giữ lại cổ phiếu thì việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu khiến cho lợi ích của cổ đông bị giảm vì phải thực hiện nộp thuế cao gấp 5 lần so với việc trả cổ phiếu bằng tiền mặt.

Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập cổ tức không?

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì khoản thu nhập từ đầu tư sẽ được quy định là khoản thu nhập của cá nhân nhận được đó là: tiền lãi nhận từ những hoạt động cho vay theo hợp đồng thỏa thuận (trừ một số trường hợp) và cổ tức mà cá nhân nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần. Theo quy định đó, thì thu nhập từ cổ tức sẽ phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cổ tức mới nhất

Để tính thuế thu nhập từ cổ tức, anh chị có thể thực hiện tính theo công thức dưới đây:

 Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

Trong đó: 

– Thu nhập tính thuế  từ đầu tư vốn là khoản thu nhập chịu thuế mà cá nhân hưởng tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC;

– Thuế suất với thu nhập từ đầu tư vốn là 5%;

– Thời điểm tính thuế TNCN đầu tư vốn được xác định là thời điểm là thời điểm doanh nghiệp thực hiện trả thu nhập cho người đóng thuế. Nhưng sẽ có một số thời điểm tính thuế TNCN đầu tư vốn đặc biệt như:

+ Thời điểm tính thuế  TNCN được xác định là thời điểm thực nhận thu nhập đối với những thu nhập tư giá trị phần vốn được góp tăng thêm khi doanh nghiệp giải thể hay chuyển đổi kinh doanh hoặc là rút vốn.

+ Thời điểm tính thuế TNCN được xác định là thời điểm khi cá nhân thực hiện chuyển nhượng hay rút vốn đối với những thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn;

+ Thời điểm tính thuế TNCN được xác định là thời điểm cá nhân thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu đối với những thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu;

+ Thời điểm tính thuế TNCN được xác định là thời điểm cá nhân nhận thu nhập đối với những cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn nước ngoài;

 

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89