• banner t5
 • Phần Mềm Kế Toán Simba
 • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Doanh nghiệp cần nộp những báo cáo nào cho cơ quan Thuế

14:33:0224/05/2021

Hầu hết các Doanh nghiệp khi làm việc thường ít chú ý đến những lịch biểu báo cáo cho cơ quan thuế, dẫn đến việc có thể bị phạt hoặc nặng hơn là cơ quan thuế thu hồi lại mã số thuế và giấy phép kinh doanh.

Cùng liệt kê lại những báo cáo này dưới đây nhé:

 1. Các loại báo cáo thuế theo tháng (Dành cho công ty kê khai theo tháng):

- Mỗi tháng, DN phải nộp Tờ khai thuế GTGT. Hạn nộp là ngày 20 của tháng kế tiếp;

- Cuối quý, DN phải nộp: Tờ khai thuế TNCN (nếu có phát sinh) và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu công ty đã phát hành). Hạn nộp là ngày 20 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp.

 1. Các loại báo cáo thuế theo quý (Dành cho công ty kê khai theo quý):

- Tờ khai thuế GTGT theo quý. Hạn nộp là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp;

- Tờ khai thuế TNCN theo quý (nếu có phát sinh). Hạn nộp là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp;

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu công ty đã phát hành). Hạn nộp là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp;

- Tạm tính tiền thuế TNDN để nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có phát sinh). Hạn nộp là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp;

 1. Mẫu báo cáo năm:

- Bộ hồ sơ quyết toán thuế bao gồm:

 • Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN;
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Quyết toán thuế TNCN.

- Bộ hồ sơ báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Các bạn chú ý, nếu việc nộp chậm, muộn các báo cáo cho cơ quan thuế sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp của bạn bị phạt khá nặng

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89