• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT về 8% giai đoạn quý I, II năm 2024

15:45:0227/10/2023

Tiếp theo Nghị quyết 101/2023/QH15, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất Chính phủ về việc giảm thuế GTGT về 8% trong 6 tháng đầu năm 2024 trên cơ sở kết quả đã đạt được. Mới đây, Bộ Tài chính đã có Công văn 11692/BTC-CST năm 2023 xây dựng Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng.

Tại Công văn Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan nghiên cứu về các vấn đề sau:

(i) Hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT

(ii) Hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT

Thời gian: Trước ngày 30/10/2023 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Nội dung Dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT 2024 theo đề xuất của Bộ Tài chính

Căn cứ tại Điều 1 Dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT có nội dung như sau:

1./ Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

2./ Mức giảm thuế GTGT

a) Cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, theo đề xuất thì đối tượng được giảm thuế GTGT sẽ thực hiện theo Nghị quyết 101/2023/QH15.

Cụ thể: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Viễn thông, công nghệ thông tin,

– Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm,

– Kinh doanh bất động sản,

– Sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than),

– Sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế,

– Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa

– Dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời gian giảm thuế GTGT là từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024. (tức 6 tháng đầu năm 2024)

Thời hạn áp dụng giảm thuế GTGT về 8% năm 2024

Căn cứ theo nội dung Dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT và Tờ trình Dự thảo của Bộ Tài Chính có nêu thời gian giảm thuế như sau:

Thời gian giảm: Việc giảm thuế GTGT quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024

Đồng thời tại Tờ trình Dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT có nêu rõ quan điểm nhằm kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế – xã hội, đồng thời cân nhắc, tính toán phù hợp với điều kiện thực tế, cần triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành trong năm 2023 và nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp về giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2024 như:

(1) Tiếp tục xem xét giảm thuế GTGT 2% và xem xét giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như đã áp dụng của năm 2023;

(2) Tiếp tục rà soát giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước;

(3) Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí.

(Tiếp tục cập nhật)

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89