• Sinh Nhat 21 nam
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế GTGT theo TT 80/2021/TT-BTC

13:44:5315/07/2022

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế GTGT theo hướng dẫn của TT 80/2021/TT-BTC kèm theo các ví dụ minh họa và hình ảnh giúp các bạn có thể dễ dàng hình dung và vận dụng khi kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC tại doanh nghiệp mình. 


  1. Một số các trường hợp sai sót trên tờ khai thuế GTGT phải kê khai bổ sung

Trên tờ khai thuế GTGT có 23 chỉ tiêu, từ chỉ tiêu số [21] đến chỉ tiêu số [43].

 

Các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT theo mẫu TT80/2021/TT-BTC

Các trường hợp phải kê khai bổ sung như sau:

Trường hợp 1: Sai ở chỉ tiêu số [22] – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.

Trường hợp 2: Sai ở chỉ tiêu số [23],[24],[25] – Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào, số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này (các chỉ tiêu này thường liên quan đến hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bị kê khai sai)

Trường hợp 3: Sai ở chỉ tiêu số [26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35] – Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra (các chỉ tiêu này thường liên quan đến hóa đơn đầu ra của doanh nghiệp bị kê khai sai)

Trường hợp 4: Sai ở chỉ tiêu số [37],[38] – chỉ tiêu số [37] “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT”, chỉ tiêu số [38] “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT”. Nguyên nhân do nhập sai số thuế GTGT điều chỉnh của các tờ khai bổ sung kỳ trước vào kỳ hiện tại.

Trường hợp 5: Riêng các chỉ tiêu số [28],[35],[36],[39a],[40a],[40],[41],[43] (trên phần mềm HTKK bôi dòng màu xanh) là các chỉ tiêu không điền bằng tay được. Chúng ta không tự sửa các chỉ tiêu này mà phần mềm HTKK tự động tính, do đó, chúng ta cũng không điều chỉnh các chỉ tiêu này mà sẽ điều chỉnh các chỉ tiêu từ trường hợp 1 đến trường hợp 4, khi điều chỉnh đúng tự động các chỉ tiêu này sẽ cho kết quả đúng.

Lưu ý: Các bạn cần lưu ý khi kê khai bổ sung sẽ được thực hiện bằng cách sai chỉ tiêu nào điều chỉnh chỉ tiêu đó (ngoại trừ trường hợp 5 ở trên) trên tờ khai bổ sung rồi sau đó các bạn tổng hợp thông tin bổ sung có ảnh hưởng đến số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau vào kỳ tính thuế hiện tại áp dụng cho các trường hợp nêu trên.

  1. Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai GTGT điều chỉnh bổ sung có hình ảnh

Để giúp các bạn kế toán dễ hình dung và áp dụng được phương pháp kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Ví dụ 3: Tại Công ty TNHH Thái Bình nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng, kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, đã kê khai thuế GTGT của kỳ tháng 1/2022 vào ngày 19/02/2022 nhưng đến ngày 28/05/2022 thì phát hiện tờ khai tháng 1/2022 trên đã kê khai sai do kế toán nhầm lẫn số học. Cụ thể các chỉ tiêu bị sai sót như sau:

ĐVT: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu sai sót

Tên chỉ tiêu

Số đã kê khai sai

Số phải kê khai đúng

Chênh lệch

[22]

Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

2.208.026.986

2.218.026.986

10.000.000

[24]

Thuế GTGT của HHDV mua vào

40.000.000

48.000.000

8.000.000

[25]

Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này

30.000.000

38.000.000

8.000.000

[27]

Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng – Giá trị HHDV

38.995.874.810

39.095.874.810

100.000.000

[28]

Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng – Thuế GTGT

10.000.000

10.000.000

[32]

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% – Giá trị HHDV

100.000.000

100.000.000

[33]

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% – Thuế GTGT

10.000.000

10.000.000

Các bước thực hiện kê khai bổ sung cho tờ khai tháng 1/2022 bị sai sót như sau:

Bước 1: Chọn tờ khai thuế GTGT bổ sung

  • Bước 1.1 Đăng nhập vào phần mềm HTKK 4.8.3 (phiên bản mới nhất nâng cấp ngày 20/05/2022) 

Nhập đúng mã số thuế của doanh nghiệp 

Cách đăng nhập vào phần mềm HTKK mới nhất

Lưu ý: Các bạn nên nâng cấp phần mềm HTKK lên phiên bản mới nhất để được cập nhật các sửa chữa, sai, sót,… và biểu mẫu tờ khai mới nhất. Ví dụ trong hình trên khi mở phần mềm HTKK ra thì phiên bản của phần mềm là 4.8.2 khi bấm đăng nhập có phiên bản cao hơn 4.8.3 phần mềm sẽ cảnh báo bạn có muốn nâng cấp hay không lúc này các bạn bấm có thì phần mềm sẽ tự động cập nhật lên phiên bản 4.8.3 mới nhất. 

  • Bước 1.2 Chọn loại tờ khai thuế GTGT: Lựa chọn loại tờ khai cần điều chỉnh, bổ sung ở trường hợp này là tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT theo TT80/2021/TT-BTC).


Chọn tờ khai thuế GTGT 01/GTGT (TT80/2021)

  • Bước 1.3 Chọn kỳ tính thuế GTGT bổ sung

Ở bước này ta cần chọn “Tờ khai tháng 01/2022”  

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89