• banner t5
 • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
 • Phần Mềm Kế Toán Simba
 • Tin tức

Tin tức & sự kiện

MỘT SỐ LƯU Ý CHÍNH SÁCH THUẾ 2023

09:25:5817/01/2023

Đầu năm 2023, nhà nước sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý về chính sách thuế áp dụng cho doanh nghiệp và cá nhân.

LƯU Ý VỀ THỜI HẠN NỘP THUẾ

Về thuế GTGT:

Thời hạn tờ khai và tiền thuế GTGT của tháng 12/2022 chậm nhất là vào 27/01/2023

Về thuế TNDN:

- Thời hạn nộp thuế TNDN quý 4 chậm nhất là ngày 30/01

- Đến ngày 30/01, DN phải thực hiện tạm nộp 80% thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm (đối với DN có năm tài chính trùng năm dương lịch).

Về lệ phí môn bài (LPMB)

DN mới thành lập năm 2022 hoặc có thay đổi vốn trong năm 2022 thi thực hiện nộp hồ sơ khai LPMB chậm nhất là ngày 30/01.

 • Thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.
 • Cơ quan thuế (CQT) công khai Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN; Danh sách hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế trên trang thông tin điện tử trước ngày 30/1/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế GTGT, TNCN quý 4/2022 chậm nhất là ngày 31/01/2023

LƯU Ý VỀ MỨC THUẾ, THUẾ SUẤT

Bắt đầu từ 01/01/2023, mức giảm thuế suất thuế GTGT theo NĐ 15/2022/NĐ-CP hết hiệu lực.

Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với:

 • Xăng giảm từ 4.000 đồng/lít → 2.000 đồng/lít;
 • Nhiên liệu bay giảm từ 3.000 đồng/lít → 1.000 đồng/lít;
 • Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng/lít → 1.000 đồng/lít;
 • Dầu hỏa từ 1.000 đồng/lít – 600 đồng/lít.

LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

 • Bắt đầu từ 01/01/2023, ký hiệu năm lập hóa đơn điện tử là 25 và có số hóa đơn bắt đầu từ 1.
 • Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử để cung cấp cho người lao động, thay cho chứng từ giấy (CQT không tiếp tục bản chứng từ khấu trừ thuế TNCN do CQT đặt in);
 • Đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của CQT thì tiếp tục sử dụng.
Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89