• banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Những chi phí bị khống chế mức trần

10:46:2409/04/2021

Một số mức chi, mức đóng có sự khống chế về con số tối đa, tạm gọi đó là những mức trần. Không phải các loại chi phí cứ có đầy đủ hóa đơn chứng từ là được tính chi phí thuế TNDN. Có một số khoản chi phí mà kế toán cần hết sức lưu ý khi quyết toán thuế để tránh việc bị loại các phần vượt định mức khi cơ quan thuế có lệnh kiểm tra doanh nghiệp.

Bài viết sau sẽ chia sẻ với các bạn các khoản chi phí bị khống chế mức trần khi tính thuế TNDN.

1. Tiền ăn trưa được miễn thuế TNCN: không quá 730.000 đ/tháng

Quy định hiện hành cho phép miễn tính thuế TNCN đối với tiền ăn trưa với hạn mức không quá 730.000 đ/tháng.

Theo đó, nếu trả khoản tiền ăn trưa này vào lương thì được miễn cộng vào thu nhập chịu thuế. (Công văn số 73511/CT-TTHT ngày 5/11/2018)

2. BHXH: không quá 6.950.000 đ/tháng

Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Tiền lương tháng đóng BHXH tối đa là 20 lần mức lương cơ sở. Tổng tỷ lệ đóng BHXH là 25%, trong đó doanh nghiệp 17% và người lao động 8%.

Như vậy, chiếu theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP là 1.390.000 đ/tháng thì mức trần đóng BHXH sẽ là 6.950.000 đồng/tháng. (Điều 89 Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014)

3. BHYT: không quá 1.251.000 đ/tháng

Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở. Tuy nhiên, do tỷ lệ đóng BHYT chỉ 4,5% nên mức trần đóng BHYT sẽ là 1.251.000 đ/tháng

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89