• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Những công việc kế toán, nhân sự mà doanh nghiệp cần làm tháng 11/2023

15:07:4901/11/2023

Sang tháng 11, những công việc về kế toán, nhân sự mà doanh nghiệp cần thực hiện là gì?

Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

  1. Khai và nộp các loại thuế

1.1. Thuế giá trị gia tăng

- Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng

Doanh nghiệp sẽ phải khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho tháng 10/2023 như sau:

+ Tờ khai thuế

+ Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/11/2023 (thứ Hai).

- Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quý

Đối với doanh nghiệp thuộc diện khai thuế theo quý sẽ chưa phải khai và nộp thuế giá trị gia tăng trong tháng 11/2023.

(Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

1.2. Thuế thu nhập cá nhân

- Trường hợp doanh nghiệp khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng:

Doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nếu trong tháng 10 có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động.

Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/11/2023 (thứ Hai).

- Trường hợp doanh nghiệp khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng:

Đối với doanh nghiệp thuộc diện khai thuế theo quý chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong tháng 11/2023.

(Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

1.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong tháng 11/2023, doanh nghiệp chưa phải khai thuế và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý.

  1. Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

Tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động trong tháng 11/2023 sẽ do doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) đóng và trích đóng từ tiền lương của người lao động như sau:

- Mức trích đóng bảo hiểm

- Thời hạn đóng bảo hiểm: chậm nhất là ngày 30/11/2023 (thứ Năm).

- Phương thức đóng:

+ Tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động phải được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

+ Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

 (Căn cứ khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023).

  1. Trích nộp kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn tháng 11 sẽ do doanh nghiệp trích nộp như sau:

- Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội (cụ thể hạn chót đóng là thứ Năm ngày 30/11/2023).

- Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, trong đó quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

(Căn cứ Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

Tuy nhiên, theo Quyết định 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến hết ngày 31/12/2023 nếu doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

  1. Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có)

Trước ngày 03/11/2023 (thứ Sáu), doanh nghiệp phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động theo Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) nếu số lượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp tăng hoặc giảm trong tháng 10/2023.

Trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Ngược lại, nếu trong tháng 10/2023, số lượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp không thay đổi thì doanh nghiệp không cần tiến hành thủ tục thông báo này.

(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89