• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Những trường hợp không được hoàn thuế GTGT

09:53:3003/11/2016

– Điều 1 Luật số 106/2016/QH13, ngày 06/04/2016
– Khoản 1, Điều 1, Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, ngày 20/11/2012
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016
Thông tư số 130/2016/TT-BTC, ngày 12/8/2016
Thông tư số 204/2015/TT-BTC, ngày 21/12/2015
Thông tư số 99/2016/TT-BTC, ngày 29/6/2016

Theo đó:

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

     
Nguồn ảnh: Webketoan

+ Không thực hiện hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu không thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan và quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015;

+ Không hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu;

+ Không hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.

– Đối với dự án đầu tư, không hoàn thuế:

Nguồn ảnh: Webketoan

+ Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký;

+ Kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy địnhcủa Luật đầu tư hoặc không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;

+ Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư;

Đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục chưa được khấu trừ hết: chỉ thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18,  Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Đối với hồ sơ hoàn thuế trước kỳ hoàn thuế tháng 7/2016 hoặc quý 3/2016 thuộc các trường hợp đã nêu ở trên ; do thay đổi chính sách, rủi ro cao, cục thuế sẽ thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với tất cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Nguồn: Công văn 13804/BTC-TCT, ngày 30/09/2016

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89