• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Doanh thu bao nhiêu có thể triển khai ERP và 10 giải pháp ERP tốt nhất thế giới năm 2017

11:17:3427/06/2018

Các dự đoán dựa trên cơ sở các khảo sát từ năm 2012 đến 2017 và dựa trên một số các tiêu chí như thị phần, chi phí triển khai, thời gian triển khai, các chức năng của hệ thống và lợi ích triển khai đạt được. Bài viết sau sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng biết được mình đã phù hợp với việc triển khai ERP chưa cùng với 10 giải pháp ERP tốt nhất thế giới vào năm 2017.

Dựa vào doanh thu hàng năm, các doanh nghiệp sẽ biết mình đã thực sự cần đến giải pháp ERP hay chưa

Doanh thu bao nhiêu có thể triển khai ERP?

Theo báo cáo khảo sát của Panorama Consulting Solution, năm 2015, 51% các doanh nghiệp triển khai ERP có doanh thu hàng năm từ 1 triệu $ đến 300 triệu $, trong đó con số này nằm 2014 là 66%.

Đối với khoảng doanh thu hàng năm từ 300 triệu $ đến 500 triệu $ chỉ có khoảng 5% các doanh nghiệp, so sánh với năm 2014 là 14%.

Sự tăng lên của tỷ lệ phần trăm các doanh nghiệp quy mô lớn tham gia vào cuộc khảo sát cho thấy chi phí triển khai dự án ERP trung bình cũng tăng từ 2.8 triệu $ năm 2014 đến  4.5 triệu $ năm 2015.

Các con số thống kê còn cho thấy có khoảng 35% các doanh nghiệp có chi phí triển khai ERP chiếm từ 3% đến 5% doanh thu năm, trong khi chỉ có 28% doanh nghiệp là có chi phí triển khai trong khoảng từ 1% đến 3% doanh thu năm của họ. Ngoài ra, không có bất cứ doanh nghiệp nào cho chi phí triển khai ERP vượt quá 30% doanh thu năm của họ.

Nếu tính tỷ lệ giữa chi phí triển khai/doanh thu thì tỷ lệ này là 4,6% năm 2014 và tăng lên 5,9% năm 2015

Dự đoán 10 giải pháp ERP tốt nhất thế giới năm 2017

Các dự đoán dựa trên cơ sở các khảo sát từ năm 2012 đến 2016 và dựa trên một số các tiêu chí như thị phần, chi phí triển khai, thời gian triển khai, các chức năng của hệ thống và lợi ích triển khai đạt được. Trong các tiêu chí đó thì các tiêu chí dưới đây được xếp hạng mức độ ưu tiên trong đánh giá như sau:

  1. Thị phần: khảo sát dựa trên quá trình lựa chọn giải pháp ERP của các doanh nghiệp trên thế giới. Thị phần được xác định dựa vào tần suất được chọn lựa bởi doanh nghiệp
  2. Chí phí TCO: Total Cost Of Ownership
  3. Thời gian trung bình triển khai dự án
  4. Hệ thống các chức năng: các chức năng của giải pháp được các khách hàng đánh giá và xếp hạng
  5. Thời gian trung bình đạt được hiệu quả triển khai: là khoảng thời gian trung bình kể từ khi triển khai cho đến khi doanh nghiệp đạt được 100% các lợi ích kỳ vọng

Dự đoán xếp hạng 10 giải pháp ERP tốt nhất trong năm 2017 

Nguồn: Teamcrop

 

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89